fbpx

Foreløbigt stop for nye vederlagsfrie patienter i fysioterapi

På grund af den politisk bestemte økonomiske ramme må vi foreløbig ikke tage flere vederlagsfrie patienter ind.
Hvis man ønsker at klage over dette, er man velkommen til at sende en klage til Region H ved hjælp af formularen på følgende link. https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/Documents/Serviceklageformular.pdf

Læs mere om klager på:
https://www.regionh.dk/Sundhed/Patientguiden/undersoegelse-for-en-sygdom/Fejl-og-klager-hvis-noget-ikke-gik-som-det-skulle/Sider/Klage-over-behandling-eller-service.aspx “